Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

INPO PPU Piotr Papierak
ul.Dolinna 31
94-111 Łodź
NIP:727-111-83-49

2) kontakt z właścicielem ppapierak@wp.inpohost.beep.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawierania umów, jej realizacji i wystawiania faktur sprzedażowych, dokumentów księgowych (art.6 ust.1lit.b Rozporządzenia)

4) kategoria danych osobowych: dane zwykłe

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu,

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

INPO PPU Piotr Papierak
właściciel
ppapierak@wp.inpohost.beep.pl